حمل و نقل و برگشت

حمل محصولات 

محصولات حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت روی خط تولید قرار گرفته و پس از آن ارسال می شوند. شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال، شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه ها بررسی شده و به شما اعلام می گردد هزینه بسته بندی و حمل به عهده مشتری است