حمل و نقل و برگشت

حمل محصولات 

محصولات باید حداکثر یک هفته پس از تایید پرداخت ارسال می شوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیاتی بر آن افزوده شود. شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال، شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه ها بررسی شده و به شما اعلام می گردد هزینه بسته بندی و حمل به عهده مشتری است